Anja CV + aktuelltAnja Örn  CV     (For English in phone-view, scroll down )


Driver Galleri Syster i Luleå tillsammans med Sara Edström,

Therese Engström och Andréas Brännström, ett självorganiserat galleri

och en mötesplats för samtida konst.

Mer om Galleri Syster här


Ingår i Norrakollektivet tillsammans med Tomas Örn och Fanny Carinasdotter, ett konstnärligt och kollektivt samarbete. Våra projekt är en del i mitt löpande CV och står benämnda som (Norrakollektivet). 

Mer om Norrakollektivet här


Aktuellt


2024-03-15 till 2025-01-12. Åtta grader/Samtida konst om skogen. Bildmuseet, Umeå (Norakollektivet)Utställningar i urval 


2024 En plats försvinnande, Gylleboverket, Gärsnäs (Norrakollektivet)


2024 Åtta grader/Samtida konst om skogen, Grupputställning. Bildmuseet, Umeå (Norrakollektivet)


2023 Forsdimma, Anja och Tomas Örn, Galleri Syster, Luleå

2022
Coronasamlingen - Statens konstråds nyförvärv 2021, Grupputställning, Skissernas museum, Lund (Norrakollektivet)


2022 All That is Solid Melts into Water, Grupputställning curerad av Rado Ištok i samarbete med Mariam Elnozahy. Uppsala konstmuseum


2022 genom tusen strider och smekningar, Grupputställning curerad av Ida Rödén och Erik Berggren, TEGEN2, Stockholm (Norrakollektivet)


2022 Till minnet av en älv, Kulturhuset Storbrunn, Östhammar


2022 Sjätte sinnet, Curerad av May Lindholm, Storsäterns kapell

Västerås stift


2022 with Love, Grupputställning curaterad av Maria Regnestam, Museum Anna Nordlander, Sara kulturhus, Skellefteå


2021 Platsens minne, Grupputställning med Anja Örn,

Berit Lindfeldt och Hans Rosenström, Galleri Verkligheten. Umeå 


2021 En plats försvinnande, Havremagasinet Länskonsthall Boden. Separatutställning (Norrakollektivet)


2021 Till minnet av en älv, Laponiaporten, Porjus. I samarbete med Norrbottens Museum. Separatutställning


2020 Kiruna forever, ArkDes, Stockholm. Grupputställning kurerad av

Carlos Mínguez Carrasco. Nyproducerat verk för Kiruna forever. (Norrakollektivet)


2020 Kiruna forever, Konstmuseet i Norr, Kiruna. Grupputställning.

Nyproducerat verk för Kiruna forever. (Norrakollektivet)


2020 Människans natur, Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi, Umeå. Grupputställning curerad av Alexandra Ellis (Norrakollektivet)


2020 Galleri Syster i Berlin  (digital utställning pga Corona)


2019 Till konsten – Landskap i ovissa tider, Konstakademien. Grupputställning arrangerad av Sveriges Allmänna Konstförening 


2019 Till minnet av en älv, Ställbergs Gruva 


2019 AG Meinschaft, Galleri Hilbertraum, Berlin grupputställning arrangerad av Galleri Syster 


2018 Luleåbiennalen Tidjord, curerad av Asrin Haidare, Emily Fahlén & Thomas Hämén. Nyproducerat verk för Luleåbiennalen.


2018 Modernautställningen, Med framtiden bakom oss, Moderna museet Stockholm. Grupputställning curerad av Joa Ljungberg & Santiago Mostyn (Norrakollektivet)


2018 Rivers of Emotion, Bodies of Ore, Konsthall Trondheim. Grupputställning curerad av Lisa Rosendahl, Trondheim (NO) (Norrakollektivet)


2018 Hamnskifte, Grupputställning arrangerad av och på Galleri Syster i Luleå


2018 Gemeinsam, Glogau AIR Berlin. Grupputställning arrangerad av Galleri Syster (Norrakollektivet)


2017 Brytningstider – extrakt ur en framtida historia, Grupputställning curerad av Lisa Rosendahl, arrangerad av Statens Konstråd. (Norrakollektivet)


2017 Att använda landskap, Separatutställning på Galleri Syster, Luleå (Norrakollektivet)


2017 Avstamp Boden, Grupputställning på Konsthallen Havremagasinet, Boden. I samarbete med Tomas Örn


2016 Anja Örn & Linnea Hendriksson Gallery Napa, Rovaniemi (FI), separatutställning 


2015 Länsförsäkringar Grupputställning av inköp till konstsamling arrangerad av Helene Lindberg


2014 Konstcampen,Vita kuben Norrlandsoperan. Turnerande utställning och projekt arrangerad av Helena Wikström. I samarbete med Sara Edström.


2014 Lindergs Luleå, grupputställning 


2012 Återgång, Konsthallen i Luleå, separatutställning Offentliga uppdrag, Konstnärliga gestaltningar


2024 lyssnandet, Region Gotland, Almedalen, Visby. Gestaltning till mötesplats till Ing-Marie Wieselgrens gärning (i samarbete med Tomas Örn).


2024 Forsdimma, Wallsténhus, Piteå (i samarbete med Tomas Örn)


2021 Huller om buller, Lumire, Luleå


2021 Snittytor, Stabo i Piteå AB, Piteå (Norrakollektivet).


2020 Till minnet av en älv, Konstgestaltning i bostadsområde för Göteborg Konst, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad. Beställare Byggkonsortiet Västra Eriksberg 


2018 Till minne av fallen i Lule älv, Platsspecifikt beställningverk till anstalten i Luleå, Statens Konstråd & Kriminalvården 


2016 Ljustorn, Wallsténhus AB, Piteå. Gestaltningsuppdrag i samarbete med Tomas Örn


2015 Älv, Piteå kommun. Offentligt verk till Skulpturpark. 


2015 Tjärn, Region Norrbotten. Verk till nya patienthotellet Sunderby Sjukhus 


2012 Utväxter, väggmonterat verk till Tingsrätten i Gällivare, inköpt av Statens konstråd


2009 Transit, Kostnärlig gestaltning av historisk händelse. Vid strandpromenaden, Haparanda. Haparanda.


2006 Liten mossa, Gestaltning på innergård, Lulebo, Luleå 


2001 Vill vara skog, Platsspecifikt verk utomhus i Kronan Skulpturpark för Kilen art group ägt av Luleå Kommun


2000 Man är, skulptur till Stiftelsen Stjärnholm. I samarbete med

Tomas Boström


2000 Duvor, utsmyckning till Trafikverket Luleå i samarbete med

Tomas BoströmRepresenterad


2021 Moderna museet, Till minnet av en älv (installation)

2021 Moderna museet, Att använda landskap (trekanalig videoinstallation, (Norrakollektivet)

2021 Statens konstråd, En plats försvinnande (foton, Norrakollektivet)

2020 Umeå kommun, En plats försvinnande (Norrakollektivet)

2020 Statens konstråd, Att använda landskap (foto, Norrakollektivet)

2020 Region Norrbotten, Självporträtt

2015 Länsförsäkringar Norrbotten, Älv

2014 Luleå Kommun, Evig vårStipendier & Stöd

2024 Konstnärsnämnden tvåårigt Arbetsstipendium

2022 Hemmaresidens. för EtableringsfasenResurscentrum för konst,

Region Norrbotten

2021 Luleå kommun Kulturstipendium

2021 Konstnärsnämnden Krisstipendium

2020 Konstnärsnämnden tvåårigt Arbetsstipendium

2018 Dynamostipendiet tillsammans med Systrarna Sara Edström och Therese Engström 

2017 Rubus Arrcticus stipendium 

2017 Naturastipendium, Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr,  tillsammans med Tomas Örn

2016 Kulturkontakt Nord, mobilitetsstöd för projekt på Svalbard.

2011 Bildkonsnärsfondens  Arbetsstipendium 

2001 Britta Jacobsson stipendiumet 

1999 Skum stipendiumet för unga tecknare 

1997 Sunderby Folkhögskolas konststipendium 

 


Publikation


En plats försvinnande - Norrakollektivet. I: Non: tidskrift från Ställbergs gruva. (2022-). Kopparberg: Ställbergs gruva.

Publicerad


A Place Disappearing - Norrakollektivet. I: Landscape Revisited –Ten Conjunctions of Art and Landscape, red.Sigrid Sandström. Writings from the Academy of Fine Arts (10). Uniarts Helsinki, Finland. 2023.


Carinasdotter, F., Örn, A. & Örn, T. (2020). En plats försvinnande/A place disappearing (Norrakollektivet)


Örn, A. (2019). Till minnet av en älv. I: Älvräddaren 2019. Älvräddarnas samorganisation


Örn, A. & Örn, T. (2019) Graffiti. Urbana platser och norrländsk natur. I: Creating the city: identity, memory and participation: conference proceedings. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier & Institutet för studier i Malmös historia.


Edström, s., Engström, T. & Örn, A. (2018) Mitt i ett jordskred. Om maktskiften kollektivism och feministisk revolution, i  In & beyond Sweden: journeys through an art scene. Ljungberg, J., Malm, L., Mostyn, S. & Pousette, J. (red.) Stockholm: Art and Theory Publishing


Örn, A, & Örn T (2015) GRAFFITIPROJEKTET OMSTart.

I: PLAN nr 6, Föreningen för Samhällsplanering.


Att använda landskap i Galleri systers utställningsmagasin The Epicentre of Everything. I samarbete med Fanny Carinasdotter och Tomas Örn 2016.


Örn, A. & Örn, T. (2015) Tomhet – mellanrummens betydelse. I: Provins: norrländsk litterär tidskrift 2015:2, Kiruna, gruvan, staden och historieskrivningen. Umeå: Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.Representerad i publikationer


Sveriges allmänna konstförening (2019). Till konsten: landskap i ovissa tider : utvalda konstverk möter betraktares ord. Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening (SAK).


Magnusson, Jonas J. (red.) (2017). OEI # 77-78 2017: Berg & infrastruktur. Stockholm: OEI Editör.
Projekt, Föreläsning, Övrigt


2022 Norrbottniabanan, ett pilotprojekt; ett undersökande arbete i samarbete med Tomas Örn, Erik Thörnqvist och Gidesson/Londré, Statens Konstråd och Trafikverket.


2022 Konstnärssamtal tillsammans med Carola Grahn i samband med utställningen with Love Sara Kulturhus, MAN 


2021 En plats försvinnande, samtal på Färgfabriken


2020 En plats försvinnande, produktion av fotobok. Boksläpp på Norrbottensmuseum, in collaboration with F.Carinasdotter and T. Örn


2019 Älvvandring, Ställbergs Gruva

 

2019 Moskito Art talk - arrangerat av Resursventrum för konst i norr och KKV Luleå i samarbete med Tomas Örn


2019 Föreläsning och filmvisning om Luleälven; minnet och historiska utvinningar Luleå Hembyggdsförening.


2018 Konstnärliga avsmyckningar, Jordmarknad. arrangerad av  Mossutställningar i Stockholm, i samarbete med Tomas Örn och Fanny Carinasdotter.


2018 Till minnet av en älv, presentation av verk och frågeställningar  arrangerat av Luleåbiennalen.


2018 Performativ lästning framförd m Syster: Anja Örn  Sara Edström Therese Engström. Moderna Museet Sthlm 


2017 Konst i brytningstider, deltagande i samtal av Lisa Rosendahl och med Eva Stina Sandling. 


2017 Avstamp Boden, Stadsutvecklingsprojekt  med Havremagasinet Boden


2017 AITIK - An arctic landscape that requires the city. Föreläsning på konferensen: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola. I samarbete med Fanny Carinasdotter och Tomas Örn


2017 Graffiti – urbana platser och norrländsk natur, Föreläsning på konferensen: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola. I samarbete med Tomas Örn

2016 Hertsöverkstan En del av Kulturrådets Kreativa platser. I samarbete med Hertsöteatern, Galleri syster,  & Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun


2016 Mellanrum. Föreläsning på bok och Bild Luleå i samarbete med Tomas Örn


2016 Tidsskriften Provins, numrets konstnärer i samarbete med Tomas Örn


2014 Mellanrummens betydelse Deltog i konferensen På Gränsen, Stockholmia förlag: Tomhet. I samarbete med Tomas Örn


2014 Konscampen. Arrangerat av Helena Wikström, vita Kuben, Norrlandsoperan. Ett konstprojekt i Västerbottens inland där vi byggde upp en konstutställning i och för campingmiljö i samarbete med Sara Edström


2014 Konstföreningen som ickekomersiell plattform för samtidskonsten. Föreläsning på Nordisk konferens om framtidens konstförening. MalmöJurybedömda utställningar


2015 Norrbottens Ambassad för Konst, galleri So i Kungsträdgården, Stockholm. Arrangerat av Resurscentrum för konst i Norrbotten

2015 KIN Jubileumsutställning, Rovaniemi Finland

2002 New potatoe (forts. på -01) The Lethaby Gallery, London

2001 New potatoe, Rovaniemi, Finland

2000 SVART-VITT, arrangerad av KC på konstgillet i Boden


Anja Örn  CV        (EN)


Runs Galleri Syster in Luleå together with Sara Edström & Therese Engström a self-organized gallery and a meeting place for contemporary art.

Link to Galleri Syster


Part of Norrakollektivet (The North Collective) together with Tomas Örn and Fanny Carinasdotter, an artistic and collective collaboration. Our projects are part of my current CV and are referred to as (Norrakollektivet).

Link to Norrakollektivet


Upcoming


2024-03-15 to 2025-01-12. Eight Degrees/Contemporary Art on the Forest. Bildmuseet, Umeå (Norrakollektivet)Selected exhibitions 

2024 A place dissapearence, Gylleboverket, Gärsnäs (Norrakollektivet)


2024 Eight Degrees/Contemporary Art on the Forest, Bildmuseet, Umeå, Groupexhibition (Norrakollektivet)


2023 White Waters Mist, Anja och Tomas Örn, Galleri Syster, Luleå

2022 The Corona Collection – Public Art Agency Sweden’s acquisitions 2021, Groupexhibition, Museum of artistic process and public art, Lund 


2022 All That is Solid Melts into Water, Groupexhibitioun curerated by Rado Ištok in cooperation with Mariam Elnozahy, Uppsala art museum


2022 genom tusen strider och smekningar, Groupexhibitioun curerated by Ida Rödén and Erik Berggren, TEGEN2, Stockholm (Norrakollektivet)


2022 In memory of a river, Storbrunn , Östhammar


2022 The sixth Sense, Curated by May Lindholm, Storsäterns kapell

Västerås stift


2022 with Love, Group exhibition curated by Maria Regnestam, Museum Anna Nordlander, Sara kulturhus, Skellefteå


2021 Platsens minne, Galleri Verkligheten, Group exhibition, Umeå


2021 In Memory of a River, Laponiaporten,Porjus in cooperation with Norbottens Museum Soloexhibition

2021 A place dissapearence, Havremagasinet art hall, Boden. In collaboration with Norrakollektivet; Anja Örn, Fanny Carinasdotter and Tomas Örn


2020 Kiruna forever, ArkDes, Stockholm. Group exhibition curated by Carlos Mínguez Carrasco (Norrakollektivet)


2020 Kiruna forever, Konstmuseet i Norr, Kiruna. Group exhibition (Norrakollektivet)


2020 Galleri Syster in Berlin  (digital groupexhibithion pga Covid 19)


2019 Human Nature, Sune Jonsson’s Center for Documentary Photography, Umeå. Group exhibition curated by Alexandra Ellis (Norrakollektivet)


2019 Till konsten – landskap i ovissa tider. The Royal Academy of Fine Arts. 

Group exhibition organized by the Swedish Association for Art


2019 In Memory of a River. Ställbergs gruva, Ställberg


2019 AG Meinschaft, Gallery Hilbertraum, Berlin group exhibition organized by Galleri Syster


2018 Luleå Biennale Tidal ground. Curated by Asrin Haidari, Emily Fahlén & Thomas Hämén


2018 Modernautställningen 2018, With the Future behind us, Moderna Museet Stockholm. Group exhibition curated by Joa Ljungberg & Santiago Mostyn (Norrakollektivet)


2018 Rivers of Emotion, Bodies of Ore, Kunsthall Trondheim. Group exhibition curated by Lisa Rosendahl, Trondheim (NO). (Norrakollektivet)


2018 Shapeshipping, Gruop exhibition arranged by and at Galleri Syster, Luleå


2018 Gemeinsam, Glogau Air Berlin. Group exhibition organized by Galleri Syster


2017 Extractions from a future history. Group exhibition curated by Lisa Rosendahl, organized by the Public Art Agency Swedent (Norrakollektivet)


2017 Using landscapes, Gallery Syster, Luleå (Norrakollektivet)


2017 Avstamp Boden, Group exhibition at the Art Hall Havremagasinet.

In collaboration with Tomas Örn


2016 Anja Örn & Linnea Henriksson,  Gallery Napa, Rovaniemi (FI)


2015 Länsförsäkringar, Group exhibition of purchased the art collection,

arranged by Helene Lindberg


2014 Art Camp, Touring exhibition and project organized by Helena Wikström Vita kuben/ The white Cube Norrlandsoperan. In collaboration with Sara Edström


2012 Återgång, Konsthallen, LuleåPublic works and assignments


2024 the act of listening, Region Gotland, Almedalen, Visby. Public art comission to the memory of the work of Ing-Marie Wieselgrens (in cooperation with T.Örn).


2024 White waters mist, Wallsténhus, Piteå (in cooperation with T.Örn)


2021 Huller om Buller, Lumire, Luleå


2021 Cross Section Surfaces, Stabi i Piteå (Norrakollektivet)


2020 In memory of a river, Public art commission, Göteborg Konst Älvstranden Utveckling, Gothenburg


2018 Till minne av fallen i Lule älv, Place specific public art assignment issued for the youth prison in Luleå,  Public Art Agency Sweden


2016 Light Tower, Public art assignment, Piteå (in cooperation with T.Örn)


2015 Piteå River, Public art assignment to a Sculpture Park. Piteå Municipality


2015 Woodland lake, Norrbotten County Council. Public art assignment to a  new patient hotel Sunderby Hospital


2012 Outgrowths, wall-mounted art to the district court in Gällivare,

Public Art Agency Sweden


2009 Transit, Public art assignment portraying local history. At the boardwalk, Haparanda. 2006 Small moss, public art assignment, Lulebo, Luleå


2001 Wants to be forest, site-specific work outdoors in the Kronan sculpture park, Luleå Kommun


2000 Man is, Public art assignment for the Foundation Stjärnholm, 

in cooperation with Tomas Boström


2000 Doves, Decorating the Swedish Transport Administration in Luleå,

in coperation with Tomas Boström


Purchased public works


2021 Moderna Museet, Stockholm, Till minnet av en älv

2021 Moderna Museet, Stockholm, Using landscapes 3 chanell video installation (Norrakollektivet)

2020 Umeå municipality A place disapearence (Norrakollektivet)

2020 Public Art Agency Sweden, Att använda landskap, photo, Public Art Agency Sweden (Norrakollektivet)

2020 Region Norrbotten, Selfportrait

2015 Länsförsäkringar Norrbotten, River

2014 Luleå Municipality Eternal SpringScholarships & Supports


2024 Work scholarship 2 year, The Swedish Arts Grants Committee

2022 Home residency. For the Estabishingfase. Resurscentrum för konst, Region Norrbotten

2021 Luleå kommun Kulturstipendium

2021 Krisstipendium, The Swedish Arts Grants Committee

2020 Work scholarship 2 year, The Swedish Arts Grants Committee

2018 Dynamo scholarship, together with Galleri Syster; Sara Edström and Therese Engström

2017 Rubus arcticus scholarship, Region Norrbotten

2017 Norrländska litteratursällskapet stay scholarship

2016 Nordic Culture Point, mobility support

2011 Work scholarship, The Swedish Arts Grants Committee

2001 Britta Jacobson Scholarship

1999 Skum scholarship for young artist

1997 Sunderby Folkhögskolas art scholarshipProject, lectures, Other

2022 North Bothnia Line, a pilot project; an investigative work in collaboration with Tomas Örn, Erik Thörnqvist and Gidesson/Londré for the Public Art Agency Sweden and the Swedish Transport Administration.


2022 Artisttalk together with Carola Grahn, related to the exhibition with Love Sara Kulturhus, MAN 


2021 A place dissapearance, talk at Färgfabriken, Sthlm


2020 A place dissapearing, Photobook production, Bookrelease at Norrbottensmuseum, in collaboration with Norrakollektivet; A Örn,  F.Carinasdotter and T. Örn


2019 Pluriversal conversations: anti- / non- / post-extractivist culture, seminar worksh. Kajaani (FI) (Norrakollektivet)


2019 Älvvandring, Ställbergs gruva


2019 Moskito Art Talk- arranged by Resurscentrum konst and KKV Lulea in cooperation with Tomas Örn


2019 Lecture on Luleå river, and film screening on the In Memory of a River,

Lulea Hembygdsförening.


2018 Konstnärliga avsmyckningar. Jordmarknad,. arranged by Moss exhibitions in Stockholm, in collaboration with T. Örn and F. Carinasdotter


2018 In Memory of River, the presentation of works and issues arranged Lulea Biennial


2018 Performative reading performed by Sister: Anja Örn Sara Edström Therese Engström. Moderna Museet, Stockholm


2017 Avstamp Boden City Development project Art Hall Havremagasinet, Boden


2017 AITIK - An arctic landscape That requires the city. Lecture at the conference: Creating City, Identity, Memory, and participation, Malmö University. In collaboration with Fanny Carinasdotter and Tomas Örn


2017 Graffiti - urban places and northern nature,Lecture at the conference:Creating City, Identity, Memory, andparticipation, Malmö University, In cooperation with Tomas Örn


2016 Hertsöverkstan, Part of the Arts Council’s Creative places. In collaboration with Hertsöteatern, Galleri sister, & Labor Market Administration in Luleå municipality


2015 The importance of inbetween patterns. Presentation at Bok & Bild, Luleå, Sweden


2014 Emptiness – The importance of in-between patterns. Presentation at the conference On the Edge the Dual City, Past and Present. Stockholmia, research and publishing


2014 Konstcampen/Art Camp. Arranged by Helena Wikström, White Cube, Norrlands Opera. An art project in the inland of Västerbotten where we built up an exhibition in and for the camping environment in collaboration with Sara Edström


2014 Art associations as a non-commercial  platform for contemporary art. Lecture at the Nordic conference on future art association, The National Association of Swedish Art Societies, Malmö

Publications 


En plats försvinnande - Norrakollektivet. I: Non: tidskrift från Ställbergs gruva. (2022-). Kopparberg: Ställbergs gruva.


A Place Disappearing - Norrakollektivet. I: Landscape Revisited –Ten Conjunctions of Art and Landscape, red.Sigrid Sandström. Writings from the Academy of Fine Arts (10).Uniarts Helsinki, Finland. 2023.


Carinasdotter, F., Örn, A. & Örn, T. (2020). En plats försvinnande: a place disappearing. Luleå/Umeå: Norrakollektivet


Örn, A. (2019). Till minnet av en älv. I: Älvräddaren 2019. Älvräddarnas samorganisation


Örn, A. & Örn, T. (2019) Graffiti. Urbana platser och norrländsk natur. I: Creating the city: identity, memory and participation: conference proceedings. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier & Institutet för studier i Malmös historia.


Edström, s., Engström, T. & Örn, A. (2018) Mitt i ett jordskred. Om maktskiften kollektivism och feministisk revolution, i  In & beyond Sweden: journeys through an art scene. Ljungberg, J., Malm, L., Mostyn, S. & Pousette, J. (red.) Stockholm: Art and Theory Publishing


Örn, A, & Örn T (2015) GRAFFITIPROJEKTET OMSTart. I: PLAN nr 6, Föreningen för Samhällsplanering.


Örn, A. & Örn, T. (2015) Tomhet – mellanrummens betydelse. I: Provins: norrländsk litterär tidskrift 2015:2, Kiruna, gruvan, staden och historieskrivningen. Umeå: Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.

Represented in publications


Sveriges allmänna konstförening (2019). Till konsten: landskap i ovissa tider : utvalda konstverk möter betraktares ord. Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening (SAK).


Magnusson, Jonas J. (red.) (2017). OEI # 77-78 2017: Berg & infrastruktur. Stockholm: OEI Editör.Juried exhibitions


2015 Norrbotten Embassy of Art, Gallery So in Kungsträdgården, Stockholm

2015 KIN Jubilee Exhibition, Rovaniemi, Finland

2002 New potatoe, The Lethaby Gallery, London

2001 Newpotatoe, Rovaniemi, Finland

2000 Black and white, arranged by KC, Boden