Att använda landskap
Indesign för bildspel hemsida-1
2. _B09_5789
6. _A03_5724
7. _A01_5837
1. 00_MG_3749
5. 17_IMG_8154
4. _M4A9207
_M4A9464 (1)
509. _N0A8497
att använda landskap 1

Att använda landskap
Norrakollektivet (Anja Örn, Fanny Carinasdotter, Tomas Örn)


Att använda landskap är en del av konstnärernas pågående undersökning av malmgruvan Aitik med dagbrott i Sakajärvi. Arbetet samlar även röster som på olika sätt är kopplade till gruvan. Kunskap, känslor, ekonomi och natur möts och nöts mot varandra i det dramatiska landskapet. Rösterna är bland annat hämtade från intervjuer, nyhetsartiklar, Bolidens informationsmaterial och Sakajärvibornas brev till gruvbolaget. I stället för att följa en enda berättelse med bestämd utgång låter konstnärerna de många rösterna förbli motstridiga och mångbottnade.

Att använda landskap är en undersökning av landskapet runt hålet. Var är skärningspunkterna mellan industrin och landskapet? Ett försök att förstå landskapets oändliga skönhet och industrins enorma storlek, var slutar naturen vara natur och var tar kulturlandskapets minnen vägen?

En presentation av arbetet Att använda landskap beställdes av Statens konstråd till utställningen ”Brytningstider – extrakt ur en framtida historia” curerat av Lisa Rosendhal 2017.Har visats på:

En plats försvinnande, Havremagasinet, Boden - 2021

Människans natur, Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi, Umeå -2020 

Modernautställningen 2018, Moderna museet, Stockholm - 2018-2019

Strømmer av følelser, kropper av malm, Kunsthall Trondheim, Trondheim - 2018

Brytningstider - extrakt ur en framtida historia, Statens konstråd i Luleå - 2017

Verket är inköpt til Moderna museets samlingar
Using landscapes


Norrakollektivet (Anja Örn, Fanny Carinasdotter, Tomas Örn)


Using landscapes is a part of the artists’ ongoing investigation of the Aitik open-pit copper mine in Sakajärvi. The work collects voices connected to the mine in various ways. Knowledge, emotions, economics, and nature come together and push against each other in the dramatic landscape. The quotations are taken from interviews, news articles, informational films about Boliden, and the letters of Sakajärvi residents to the mining com- pany, amongst other sources. Instead of following a single story with a definite ending, the artists allow the many voices to remain conflicting and multifaceted.


Using landscapes is an investigation of the intersections between industry and the landscape. An attempt to understand the endless beauty of the natural landscape and the vast size of the industry. Where does nature seize to be nature and where does the memory of the cultural landscapes end up?

A presentation of the work Using Landscape was commissioned by the Public Art Agency Sweden for the exhibition ”Extract from a Future History” curated by Lisa Rosendhal in 2017.


The work has been shown at:

A place disappearing, Havremagasinet, Boden - 2021

Human Nature, Sune Jonsson's Center for Documentary Photography, Umeå -2020 The Moderna Exhibition 2018, Moderna museet, Stockholm - 2018-2019

Streams of emotion, bodies of ore, Kunsthall Trondheim, Trondheim - 2018

Extracts from a future history, Public Art Agency Sweden, Luleå - 2017

Using landscapes is represented in Moderna museet collection i Stockholm.