Tomas CV

Tomas Örn


Ingår i Norrakollektivet tillsammans med Anja Örn och Fanny Carinasdotter, ett konstnärligt och kollektivt samarbete. Våra projekt är en del i mitt löpande CV och står benämnda som (Norrakollektivet). 

Mer om Norrakollektivet här


Aktuellt

2024-03-15 till 2025-01-12. Åtta grader/Samtida konst om skogen. Bildmuseet, Umeå (Norakollektivet)Utställningar i urval

2024 En plats försvinnande, Gylleboverket, Gärsnäs (Norrakollektivet)


2024Åtta grader/Samtida konst om skogen, Grupputställning.Bildmuseet, Umeå (Norrakollektivet)


2023 Forsdimma, Galleri syster, Luleå (med Anja Örn)


2023 KVAL, Konsthallen i Luleå.


2022 Genom tusen strider och smekningar. Tegen 2, Stockholm, curerad av Ida Rödén och Erik Berggren.


2022 Coronasamlingen - Statens konstråds nyförvärv 2021. Skissernas museum, Lund.


2021 En plats försvinnande,Havremagasinet Länskonsthall Boden. Separatutställning (Norrakollektivet)


2020 Människans natur. Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi, Umeå. (Norrakollektivet)


2020 Kriuna Forever. ArkDes, Stockholm. (Norrakollektivet).


2020 Kiruna Forever. Konstmuseet i Norr, Kiruna. (Norrakollektivet).


2019 Konst åt alla. Riksorganisationen Folkets hus och parker, Bygdegårdarnas riksförbund, Riksföreningen våra gårdar. Överkalix folkets hus.


2019 Konstkalendern 2019. Resurscentrum för konst, Konstnärer i Norr (KiN). Luleå.


2019 Lapland Open Art. Hotell Lappland, Lycksele.


2018 Med framtiden bakom oss. Modernautställningen 2018, Moderna museet. (Norrakollektivet).


2018 Strømmer av følelser, kropper av malm. Kunsthall Trondheim. (Norrakollektivet).


2018 Gemeinsam – Selforganized artists of the North. GlogauAIR, Berlin. (Norrakollektivet).


2017 Att använda landskap. Galleri Syster, Luleå. (Norrakollektivet).


2017 Brytningstider, Statens konstråd, Luleå. (Norrakollektivet).


2017 Avstamp Boden. Havremagasinet (Samarbete med Anja Örn).Offentliga verk


2024 lyssnandet, Region Gotland, Almedalen, Visby. Gestaltning till mötesplats till Ing-Marie Wieselgrens gärning (i samarbete med Anja Örn).


2024 Forsdimma, Wallsténhus, Piteå (i samarbete med Anja Örn)


2021 Mono I, II. III. Norlandia care, Boden.


2021 Snittytor, Stabo i Piteå AB, Piteå (Norrakollektivet).


2016 Ljustorn, Wallsténhus AB, Piteå. (Samarbete med Anja Örn).Representerad

2021 En plats försvinnande, foto, Region Västerbotten (Norrakollektivet).


2021 Att använda landskap (trekanalig videoinstallation), Moderna museet (Norrakollektivet).


2021 En plats försvinnande (foton), Statens konstråd. (Norrakollektivet).


2020 Att använda landskap (foto), Statens konstråd. (Norrakollektivet).


2020 En plats försvinnande, Umeå kommun (Norrakollektivet).


2020 Vid Suorva, Region Norrbotten.


2019 Mono I, Folkets hus och parker.Stipendier

2022 Arbetsstipendium, ettårigt. Konstnärsnämnden.


2021 Hemmaresidens. Resurscentrum för konst, Region Norrbotten.


2017 naturastipendium, Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.


2016 mobilitetsstöd, Kulturkontakt Nord,Projekt och andra arbeten i urval

2017 Hertsöverkstan. En del av Kulturrådets Kreativa platser. I samarbete med Hertsöteatern, Galleri syster, Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun.


2017 Avstamp Boden, Stadsutvecklingsprojekt, Havremagasinet, Boden.


2012. Hedersomnämnande med förslaget "Campus möter staden" i den öppna arkitekttävlingen för Vallastaden, Linköpings kommun. Samarbete med Bodi Karlman.


2012. Deltagande med förslaget "Strömmar" i arkitekttävling för Floda, Lerums kommun. I samarbete med Bodi Karlman och Stefan Björnson.


2011. Deltagande med förslaget "Blodomloppet" i en öppen internationell arkitekttävling för Furuset, Oslo. Samarbete med Bodi Karlman.Föreläsningar och offentliga framträdanden i urval

2019 Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden. Akt 1: Jord. JORDMARKNADEN – en diskussionsfestival om vår relationskris till jorden. Mossutställningar.


2019 Moskito Art talk - konsten som en möjlighet att förstå en plats och ett verktyg för att diskutera platsens användande. Arr. Resurscentrum för konst Region Norrbotten, Konsthallen i Luleå och KKV Luleå.


2018 Energy efficiency in heritage buildings. Conservation approaches and their impacts on energy efficiency measures. Luleå tekniska universitet, LTU.


2017 AITIK - An arctic landscape that requires the city. Konferens: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola.


2017 Graffiti – urbana platser och norrländsk natur, Konferens: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola.


2016 Mellanrum, om dess betydelse, demokratiska ytor och omgestaltningen av staden. Föreläsning med Anja Örn och samtal med David Väyrynen, Arr. Norrländska litteratusällskapet/Författar-centrum Norr och Bok & Bild Luleå.


2015 Konstnärssamtal med Carolina Falkholt, Arr. Havremagasinet.


2015 Graffiti, makt och hierarkier i det offentliga rummet. Arr. Uppsala Universitet 11 mars 2015, 23 april 2014 Luleå kommun.


2014 Tomhet - Mellanrummens betydelse. Urbankonferensen På Gränsen, Arr. Stockholmia - forskning och förlag.


2014 Graffiti – konst, kriminalitet eller kulturarv? 20 mars 2014, Arr. 

Stockholmia - forskning och förlag.


2013 Graffiti as Artwork and Contested Cultural Heritage, part two”. 5-6 september 2013, Critical Legal Conference, Belfast 2013. Queen's University Belfast.


2013 Graffitimålningen Fascinate som konstobjekt och kulturarv. Konferens 18 februari 2013, ”Värdehandling och kulturarv 2.0” Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola.Publikationer 

En plats försvinnande - Norrakollektivet. I: Non: tidskrift från Ställbergs gruva. (2022-). Kopparberg: Ställbergs gruva.


A Place Disappearing - Norrakollektivet. I: Landscape Revisited –Ten Conjunctions of Art and Landscape, red.Sigrid Sandström. Writings from the Academy of Fine Arts (10), Uniarts,Helsinki, Finland. 2023.Carinasdotter, F., Örn, A. & Örn, T. (2020). En plats försvinnande/A place disappearing. Norrakollektivet


Örn, A. & Örn, T. (2019) Graffiti. Urbana platser och norrländsk natur, 

Creating the city: identity, memory and participation: conference proceedings. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier & Institutet för studier i Malmös historia.


Lidelöw, S., Örn, T., Luciani, A., & Rizzo, A. (2019). Energy-efficiency measures for heritage buildings : a literature review. Sustainable Cities and Society, 45, 231–242.


Luciani, A., Lidelöw, S., Bhattacharjee, S., & Örn, T. (2019). The Challenge of Energy Efficiency in Kiruna’s Heritage Buildings. In Cold Climate HVAC 2018 : Sustainable Buildings in Cold Climates. Cham.


Örn, T. (2018). Energy efficiency in heritage buildings : Conservation approaches and their impact on energy efficiency measures (Licentiate dissertation). Luleå.


Luciani, A., Nilsson, K. L., Lidelöw, S., Bhattacharjee, S., & Örn, T. (2018). Improving the energy efficiency of built heritage in cold regions: Issues and opportunities. In Conference Report. The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings (EEHB2018), Visby, Sweden, September 26th to 27th, 2018. (pp. 182–190)


Att använda landskap i Galleri systers utställningsmagasin The Epicentre of Everything.  I samarbete med Fanny Carinasdotter och Anja Örn 2016.


Örn, A, & Örn T (2015) GRAFFITIPROJEKTET OMSTart.

PLAN nr 6, Föreningen för Samhällsplanering.


Örn, A. & Örn, T. (2015) Tomhet – mellanrummens betydelse, numrets konstnär. I: Provins: norrländsk litterär tidskrift 2015:2, Kiruna, gruvan, staden och historieskrivningen. Umeå: Norrländska litteratusällskapet/Författar-centrum Norr.


Örn, T., & Nilsson, K. L. (2013). Identifying Cultural Building Values : Methodology Review for Energy Efficiency Alterations. In Cultural Heritage Preservation, EWCHP 2013 : Proceedings of the 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation Bozen/Bolzano, Italy 16th - 18th September 2013 (pp. 219–225). Milano: Felix Verlag editrice, Milano.


Örn, T. (2013) Graffiti as Artwork and Contested Cultural Heritage: Official cultural historic narratives a way of negotiate power and space. Unpublished paper, presented at Critical Legal Conference, Belfast 2013.


Låt Djurgårdsgatan knyta ihop Linköping. Debattartikel i Östgötacorrespondenten 9 april 2013.


Örn, Tomas (2011). Blodomloppet, ett förslag på hållbar stadsutveckling: förändringsprocesser och bevarandets samhällsbildande funktion. Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.Representerad i

Rivers of Emotion, Bodies of Ore (utstilling) (2018). Rivers of Emotion, Bodies of Ore: 13.09-21.12 2018, Kunsthall Trondheim. Oslo: Uten Tittel / Not Yet Titled Press.


OEI #77–78 : Berg & infrastruktur (624 sidor) Red: Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg.


Tomas Örn


Part of Norrakollektivet (The Northern Collective) together with Anja Örn and Fanny Carinasdotter, an artistic and collective collaboration. Our projects are part of my current CV and are referred to as (Norrakollektivet).

Link to NorrakollektivetUpcoming

2024-03-15 to 2025-01-12. Eight Degrees/Contemporary Art on the Forest. Bildmuseet, Umeå (Norrakollektivet)Selected exhibitions

2024 A place dissapearence, Gylleboverket, Gärsnäs (Norrakollektivet)


2024 Eight Degrees/Contemporary Art on the Forest, Bildmuseet, Umeå,Groupexhibition(Norrakollektivet)


2023 Forsdimma (White Waters Mist), Galleri Syster, Luleå (with Anja Örn)


2023 KVAL (Anguish). Luleå Art hall.


2022 Genom tusen strider och smekningar. Tegen 2, Stockholm, curated by Ida Rödén och Erik Berggren.


2022 The Corona Collection – Public Art Agency Sweden’s acquisitions


2021 A place disapearence, Havremagasinet art hall, Boden. In collaboration (Norrakollektivet).


2021. Museum of Artistic Process and Public Art, Lund.


2020 Human nature. Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi, Umeå. (Norrakollektivet)


2020 Kiruna Forever. ArkDes, Stockholm. (Norrakollektivet).


2020 Kiruna Forever. Konstmuseet i Norr, Kiruna. (Norrakollektivet).


2019 Art calender. Resurscentrum för konst, Konstnärer i Norr (KiN). Luleå.


2019 Lapland Open Art. Hotell Lappland, Lycksele.


2019 Art for all. Riksorganisationen Folkets hus och parker, Bygdegårdarnas riksförbund, Riksföreningen våra gårdar. Överkalix folkets hus.


2018 With the future behind us. Modernautställningen 2018, Moderna museet. (Norrakollektivet).


2018 Rivers of Emotion, Bodies of Ore. Kunsthall Trondheim. (Norrakollektivet).


2018 Gemeinsam – Selforganized artists of the North. GlogauAIR, Berlin. (Norrakollektivet).


2017 Using landscapes. Galleri Syster, Luleå. (Norrakollektivet)


2017 Extracts from a Future History, Statens konstråd, Luleå. (Norrakollektivet).


2017 Avstamp Boden. Havremagasinet (Samarbete med Anja Örn).Public comissions

2024 the act of listening, Region Gotland, Almedalen, Visby. Public art comission to the memory of the work of Ing-Marie Wieselgrens (in cooperation with A.Örn).


2024 White waters mist, Wallsténhus, Piteå (in cooperation with A.Örn)


2021 Mono I, II. III. Norlandia care, Boden.


2021 Snittytor, Stabo i Piteå AB, Piteå (Norrakollektivet).


2016 Light tower, Wallsténhus AB, Piteå (in cooperation with A.Örn).Representented

2021 A place disappearing, photo, Region Västerbotten (Norrakollektivet).


2021 Using landscapes (trekanalig videoinstallation), Moderna museet (Norrakollektivet).


2021 A place disappearance (foton), Statens konstråd. (Norrakollektivet).


2020 A place disappearance (foto), Statens konstråd. (Norrakollektivet).


2020 A place disappearance Umeå kommun (Norrakollektivet).


2020 By Suorva, Region Norrbotten.


2019 Mono I, Folkets hus och parker.Scholarships & Supports

2022 Work scholarship, one year. Konstnärsnämnden.


2021 Home residency. Resurscentrum för konst, Region Norrbotten.


2017 Natural residency, Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.


2016 Mobility support, Kulturkontakt Nord,Projects and selection of other works

2017 Hertsöverkstan. En del av Kulturrådets Kreativa platser. I samarbete med Hertsöteatern, Galleri syster, Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun.


2017 Avstamp Boden, Stadsutvecklingsprojekt, Havremagasinet, Boden.


2012. Hedersomnämnande med förslaget "Campus möter staden" i den öppna arkitekttävlingen för Vallastaden, Linköpings kommun. Samarbete med Bodi Karlman.


2012. Deltagande med förslaget "Strömmar" i arkitekttävling för Floda, Lerums kommun. I samarbete med Bodi Karlman och Stefan Björnson.


2011. Deltagande med förslaget "Blodomloppet" i en öppen internationell arkitekttävling för Furuset, Oslo. Samarbete med Bodi Karlman.Lectures and public appearances

2019 Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden. Akt 1: Jord. JORDMARKNADEN – en diskussionsfestival om vår relationskris till jorden. Mossutställningar.


2019 Moskito Art talk - konsten som en möjlighet att förstå en plats och ett verktyg för att diskutera platsens användande. Arr. Resurscentrum för konst Region Norrbotten, Konsthallen i Luleå och KKV Luleå.


2018 Energy efficiency in heritage buildings. Conservation approaches and their impacts on energy efficiency measures. Luleå tekniska universitet, LTU.


2017 AITIK - An arctic landscape that requires the city. Konferens: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola.


2017 Graffiti – urbana platser och norrländsk natur, Konferens: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola.


2016 Mellanrum, om dess betydelse, demokratiska ytor och omgestaltningen av staden. Föreläsning med Anja Örn och samtal med David Väyrynen, Arr. Norrländska litteratusällskapet/Författar-centrum Norr och Bok & Bild Luleå.


2015 Konstnärssamtal med Carolina Falkholt, Arr. Havremagasinet.


2015 Graffiti, makt och hierarkier i det offentliga rummet. Arr. Uppsala Universitet 11 mars 2015, 23 april 2014 Luleå kommun.


2014 Tomhet - Mellanrummens betydelse. Urbankonferensen På Gränsen, Arr. Stockholmia - forskning och förlag.


2014 Graffiti – konst, kriminalitet eller kulturarv? 20 mars 2014, Arr. 

Stockholmia - forskning och förlag.


2013 Graffiti as Artwork and Contested Cultural Heritage, part two”. 5-6 september 2013, Critical Legal Conference, Belfast 2013. Queen's University Belfast.


2013 Graffitimålningen Fascinate som konstobjekt och kulturarv. Konferens 18 februari 2013, ”Värdehandling och kulturarv 2.0” Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola.Publications 

En plats försvinnande - Norrakollektivet. I: Non: tidskrift från Ställbergs gruva. (2022-). Kopparberg: Ställbergs gruva.


A Place Disappearing - Norrakollektivet. I: Landscape Revisited –Ten Conjunctions of Art and Landscape, red.Sigrid Sandström. Writings from the Academy of Fine Arts (10).Uniarts Helsinki, Finland. 2023.


Carinasdotter, F., Örn, A. & Örn, T. (2020). En plats försvinnande/A place disappearing. Norrakollektivet


Örn, A. & Örn, T. (2019) Graffiti. Urbana platser och norrländsk natur, 

Creating the city: identity, memory and participation: conference proceedings. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier & Institutet för studier i Malmös historia.


Lidelöw, S., Örn, T., Luciani, A., & Rizzo, A. (2019). Energy-efficiency measures for heritage buildings : a literature review. Sustainable Cities and Society, 45, 231–242.


Luciani, A., Lidelöw, S., Bhattacharjee, S., & Örn, T. (2019). The Challenge of Energy Efficiency in Kiruna’s Heritage Buildings. In Cold Climate HVAC 2018 : Sustainable Buildings in Cold Climates. Cham.


Örn, T. (2018). Energy efficiency in heritage buildings : Conservation approaches and their impact on energy efficiency measures (Licentiate dissertation). Luleå.


Luciani, A., Nilsson, K. L., Lidelöw, S., Bhattacharjee, S., & Örn, T. (2018). Improving the energy efficiency of built heritage in cold regions: Issues and opportunities. In Conference Report. The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings (EEHB2018), Visby, Sweden, September 26th to 27th, 2018. (pp. 182–190)


Att använda landskap i Galleri systers utställningsmagasin The Epicentre of Everything.  I samarbete med Fanny Carinasdotter och Anja Örn 2016.


Örn, A, & Örn T (2015) GRAFFITIPROJEKTET OMSTart.

PLAN nr 6, Föreningen för Samhällsplanering.


Örn, A. & Örn, T. (2015) Tomhet – mellanrummens betydelse, numrets konstnär. I: Provins: norrländsk litterär tidskrift 2015:2, Kiruna, gruvan, staden och historieskrivningen. Umeå: Norrländska litteratusällskapet/Författar-centrum Norr.


Örn, T., & Nilsson, K. L. (2013). Identifying Cultural Building Values : Methodology Review for Energy Efficiency Alterations. In Cultural Heritage Preservation, EWCHP 2013 : Proceedings of the 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation Bozen/Bolzano, Italy 16th - 18th September 2013 (pp. 219–225). Milano: Felix Verlag editrice, Milano.


Örn, T. (2013) Graffiti as Artwork and Contested Cultural Heritage: Official cultural historic narratives a way of negotiate power and space. Unpublished paper, presented at Critical Legal Conference, Belfast 2013.


Låt Djurgårdsgatan knyta ihop Linköping. Debattartikel i Östgötacorrespondenten 9 april 2013.


Örn, Tomas (2011). Blodomloppet, ett förslag på hållbar stadsutveckling: förändringsprocesser och bevarandets samhällsbildande funktion. Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.Represented in publications

Rivers of Emotion, Bodies of Ore (utstilling) (2018). Rivers of Emotion, Bodies of Ore: 13.09-21.12 2018, Kunsthall Trondheim. Oslo: Uten Tittel / Not Yet Titled Press.


OEI #77–78 : Berg & infrastruktur (624 sidor) Red: Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg.