Fotobok

En plats försvinnande 


En plats försvinnande är en fotobok som vill vara en dokumentation över försvinnandet. Ett försök att förstå och fånga den rörelse som själva försvinnandet innebär för människorna, för naturen, för träden, stigarna och djuren. För sjön som snart ska tömmas på sitt vatten och för hästhagarna som rivits bort. Boken inleds med en text av frilanscuratorn och skribenten Lisa Rosendahl.


Boken är en del av vårt gemensamma arbete kring Aitikgruvan, utanför Gällivare. Gruvan och dess kringliggande landskap har blivit en projektionsyta för oss att undersöka, förstå och belysa mineralutvinningen och dess konsekvenser för människa och natur.


Även om vi visat mycket av arbetet i utställningsform kände vi att det fanns så mycket mer vi ville uttrycka om platsen. Med den här fotoboken har vi kunnat samla vårt material om en plats som snart inte längre finns kvar.”


Boken går att beställa. Skicka ett mejl med adressuppgifter och hur många du vill beställa till norrakollektivet(at)gmail.com så ordnar vi det.


Storlek 279x245 mm, 84 sidor.


Boken är finansierad med stöd från Konstnärsnämnden, Längmanska kulturfonden och Norrbottens museum.Recension i Västerbottenskuriren 21 september 2020:


"I en vy över gruvbrottet med närmast Turnersk air står gruvbyggnaderna belysta som en helgedom; så härskar människan, hon är en invasiv art. Samtidigt bär hon i sig viljan att vårda, skydda och bevara, samt, inte minst, ett språk och en förmåga att omfamna och överblicka tid och kausalitet. Om det blir de tre konstnärerna i sig själva en påminnelse om. En motrörelse mot det skeende av försvinnande de föresatt sig dokumentera - vittnen som skriver in sig själva i platsen."


- Sara Meidell, Västerbottenskuriren 21 september 2020
A place disappearing


A place disappearing is a photobook that wants to be a documentation of the disappearance. An attempt to understand and capture the movement that the disappearance itself means for people, for nature, for the trees, the paths and the animals. For the lake that will soon be emptied of its water and for the horse paddocks that have been demolished. The book begins with a text by freelance curator and writer Lisa Rosendahl.


The book is part of our collective work around the Aitik mine, outside Gällivare, Sweden. The mine and its surrounding landscape have become a projection surface for us to investigate, understand and illuminate the mineral extraction and its consequences for man and nature.


“Even though we showed a lot of the work in exhibition form, we felt that there was so much more we wanted to express about the place. With this photo book, we have been able to gather our material about a place that will soon no longer exist. ”


The book can be ordered. Send an email with your adress and how many you want to order to norrakollektivet(at)gmail.com and we will arrange it.


Size 279x245 mm, 84 pages.


The book is funded with support from the Swedish Arts Grants Committee, Längmanska kulturfonden and Norrbottens Museum.